ἄργελλα

ἄργελλα
Grammatical information: f.?
Meaning: οἴκημα Μακεδονικόν, ὅπερ θερμαίνοντες λούονται Suid.
Other forms: ἄργιλλα, ἄργῑλα f. `subterranean house' (Magna Graecia, Strabo V 244 = Ephor. (fr. 45), cf. Eust. ad D.P. 1166).
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: To ἄργιλλος `white clay'? See Kalléris, Anc. Mac. 1, 104. From it Alb. ragáĺ ́`cottage', Jokl IF 44, 13ff. Also Pagliaro, Ric. lingu. 1 (1950) 145f.; Hubschmid, Thes. Praerom. 1, 81. The interchange ε\/ι and λ\/λλ clearly points to a substr. word.
Page in Frisk: 1,131

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἄργελλα — vapour bath fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ancient Macedonian language — For the unrelated modern Slavic language, see Macedonian language. language name=Ancient Macedonian region=Macedon ( extinct language ) extinct=absorbed by Attic Greek in the 4th century BC familycolor=Indo European fam2= possibly Greek… …   Wikipedia

  • Antiguo idioma macedonio — Este artículo trata del idioma usado en la antigüedad. Para el idioma eslavo moderno, no relacionado, véase idioma macedonio y para su antepasado, véase Antiguo eslavo eclesiástico. Antiguo macedonio ? Hablado en Reino de Macedonia Región Sureste …   Wikipedia Español

  • Древнемакедонский язык — Страны: Древняя Македония Вымер: к III ве …   Википедия

  • Древний македонский язык — Древнемакедонский язык Страны: Древняя Македония Вымер: к III веку до н.э. вытеснен древнегреческим языком Классификация Категория: Языки Евразии Индоевропейская се …   Википедия

  • αργιλλα — ἄργιλλα, η (Α) 1. υπόγειο οίκημα το οποίο ονομάζεται έτσι κυρίως στη Μεγάλη Ελλάδα 2. η άργιλος*. [ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβ. ετυμολ. Η σύνδεση της λ. άργιλλα ή άργιλα και άργελλα με τη λ. άργιλλος* είναι αμφίβολη] …   Dictionary of Greek

  • argea — ARGEÁ, argele, s.f. (pop.) 1. Război de ţesut. ♦ Nume dat celor două scânduri care unesc transversal extremităţile războiului de ţesut. ♦ Fiecare dintre grinzile de lemn fixate de o parte şi de alta a unei plute pentru a ţine strânse lemnele care …   Dicționar Român

  • areg- —     areg     English meaning: to lock     Deutsche Übersetzung: “verschließen”     Material: O.Ind. argala ḥ, argalü “ latch, bolt “, Maced. ἄργελλα “ bathing hut, bath hut “, from which borrows Alb. ragál f. “ cottage, hut “; kimmer. ἄργιλλα… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.